Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, μεταξύ άλλων:

Νομικές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου

Σύσταση εταιρειών/επιχειρήσεων

Νομικές Συμβολές αναφορικά με Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια, συμβάσεις εργασίας)

Δίκαιο αξιογράφων

Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας/Διανομής/Δικαιόχρησης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων