Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου:

Εγκλήματα κατά της ζωής

Εγκλήματα κατά της τιμής

Εγκλήματα κατά της περιουσίας

Οικονομικά Εγκλήματα

Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης

Εγκλήματα που προβλέπονται σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους