Η εταιρεία λειτουργεί από το έτος 2016 στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του δικαίου.

ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

Βιογραφικό

Η δικηγόρος Ελπινίκη Μπότση είναι απόφοιτος του τμήματος της νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι δικηγόρος παρ’ εφέταις με έδρα τα Ιωάννινα και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και ομιλεί άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

ΔΕΡΔΕΚΗ ΕΛΕΝΗ

Βιογραφικό

Η δικηγόρος Ελένη Δερδέκη είναι απόφοιτος του τμήματος της νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις με έδρα τα Ιωάννινα και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου Θράκης στον τομέα του Αστικού Δικαίου και ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα.