Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις τραπεζικού δικαίου και ενδεικτικά:

Ρύθμιση δανείων καταναλωτικών ή επιχειρηματικών

Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων

Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί

Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων